• Dyrektor generalny VMware o?pandemii COVID-19

  ?Kiedy normalna praca jest niemo?liwa, musimy skupi? si? na pomaganiu sobie nawzajem oraz wspiera? naszych klientów w?reagowaniu na obecn? sytuacj? i?dostosowywaniu si? do bie??cych warunków". — Pat Gelsinger Dyrektor generalny VMware

  Przeczytaj komunikat 
  artical-pat3

  Aktualno?ci

  Platforma VMware Cloud Foundation 4

  Poznaj najnowsze mo?liwo?ci naszej platformy hybrydowej obs?uguj?cej nowoczesne aplikacje.

  Odkryj nowe funkcje 

  vSphere?7 ju? dost?pne?— najwa?niejsza premiera od lat

  Przekonaj si?, dlaczego vSphere jest nieodzownym elementem ka?dego rozwi?zania obejmuj?cego chmur?.

  Obejrzyj teraz 

  Dowolna aplikacja w?dowolnej chmurze

  Wykorzystaj potencja? Kubernetes, by tworzy? oraz uruchamia? aplikacje i?nimi zarz?dza?.

  Zmodernizuj aplikacje 

  vSAN7: zmodernizuj swoje ?rodowisko HCI

  Odkryj nowe funkcje pozwalaj?ce na obs?ug? nowoczesnych aplikacji w infrastrukturze HCI.

  Dowiedz si? wi?cej 

  Poznaj VMware Cloud

  Czy mo?na dzi? funkcjonowa? bez chmury? Przekonaj si?, jak wdra?a? aplikacje w?dowolnej chmurze i?tam nimi zarz?dza?, zachowuj?c przy tym najwy?szy poziom wydajno?ci i?stabilno?ci. Rozwi?zania VMware daj? Ci wolno?? tworzenia i wdra?ania nowoczesnych aplikacji — od centrum przetwarzania danych, przez chmur?, po brzeg sieci.

  Odkryj VMware Cloud 
  Jakie masz priorytety IT?
  Wi?cej historii klientów 

  Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

  Wypróbuj vSphere

  Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

  Otwórz zaj?cia praktyczne 

  Wypróbuj NSX Data Center

  Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

  Otwórz zaj?cia praktyczne 

  Wypróbuj vSAN

  Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

  Otwórz zaj?cia praktyczne 

  Wypróbuj Workspace ONE

  Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

  Otwórz zaj?cia praktyczne 

  Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

  Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

  Przeczytaj artyku?
  亚洲Va国产在线观看